Instrukcje o unikaniu odszkodowań dla praktykantów

admin 02.05.2017
Unikanie odszkodowań - oczywiście nie ma w tym nic złego jeśli jest wszystko robione w świetle prawa. Dlatego też zachęcamy do poznania wszystkich ważnych zapisów w polskim prawie - będziemy o tym mówić właśnie na tym szkoleniu. Zapraszamy.
7d3 M4 ib2f e013 j8 s3f c8da e
ul. Jerzego Popiełuszki 9
Rumia
Czas 23 kwiecień (poniedziałek), 15:15
2f Pf2 r6b8 o9f2 w2 a80 d71 ze5 ąb4 c56 y Emil Robak
Temat Instrukcje o unikaniu odszkodowań dla praktykantów
772 Bf id bc0 l0 i61d o021 g8 rc2a a0 fd i7a a
  • The Benefits Of Compensation
  • Who Else Wants To Know The Mystery Behind Compensation?
  • New Questions About Compensation Answered And Why You Must Read Every Word of This Report
  • Eight Signs You Made A Great Impact On Compensation
  • 5 Surefire Ways Compensation Will Drive Your Business Into The Ground
9 I2 l023 e52a ca gb o87 d6 z46 i3 n 4 h
Koszt 765 PLN
82e L9 i9d sba1 tad a0b8 b u84 ca0 z741 nc ia4d ó2a7 w Ryszard Wrona, Zbigniew Tajtelbaum, Bronisław Patejuk, Andrzej Astwacatur, Borys Garbowski, Kasjan Rumpel, Allan Gancarczyk
e S8 p690 o73 n983 s387 o3 r02 zf63 y
  • Kiss Ready - Gdańsk, Bohaterów Monte Cassino 18
  • Jet Solutions - Toruń, Józefa Piłsudskiego 15
  • Eternity Loco - Mysłowice, Kwiatowa 14


cd6 F364 ob4 rd m5a4 u92d l6 a24c r16 z69 9 z049 g73 ł8ff oa53 s87 zb88 e5 n5b i5b6 oe4 w1 y

45 I0 m5 ie ęe00 1 ic7 0 n8d a3 z0 wf6c i7d s2 k6 o
f Af d936 r34 e76 sab4 f6 z8 ac27 mcfd ie53 ef s388 z9 kaaa aa46 n5ea i3 a
e-mail
Tel.

Tagi: